Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

HECHA

Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

 

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin işbu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla Hecha Madeni Mutfak Eşyaları ve Gereçleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından, Kanun’un 10’uncu maddesi, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve diğer ilgili mevzuat gereğince hazırlanmıştır.

 

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz

 

www.hecha.com.tr üzerinden yeni üyelik kaydı oluşturmanız ve/veya ürün siparişi vermeniz halinde siparişlerinizin size ulaştırılabilmesi ve müşteri ilişkilerinin sürdürülmesi için Şirket tarafından birtakım kişisel verileriniz işlenecektir. Bu verilerin hangileri olduğu, hangi hukuki dayanak ve amaçlarla işlendiği ve hangi üçüncü kişilere aktarıldığına ilişkin bilgi aşağıda sunulmuştur.

 

 1. Yeni üyelik kaydı oluşturduğunuzda işlenen kişisel verileriniz

 

 

İletişim

 

E-posta adresi

Pazarlama

(Varsa) Alışveriş geçmişi ve incelediğiniz ürün bilgileri, doldurduğunuz anketler, çerez kayıtları

İşlem Güvenliği

IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş-çıkış bilgileri, kullanıcı adı ve şifre bilgileri

 

 

 1. Sipariş verdiğinizde veya üyelik profilinizi doldurduğunuzda işlenen kişisel verileriniz

 

Kimlik

 

Ad-soyad, cinsiyet, doğum tarihi, TC Kimlik No/Pasaport No, Vergi Kimlik No

İletişim

 

Telefon no, fatura adresi, teslimat adresi, e-posta adresi

Pazarlama

Alışveriş geçmişi ve incelediğiniz ürün bilgileri, doldurduğunuz anketler, çerez kayıtları

İşlem Güvenliği

IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş-çıkış bilgileri, kullanıcı adı ve şifre bilgileri

Müşteri İşlem

 

IBAN/banka hesap numarası, faturalama ve sipariş bilgisi

 

 

 1. Ticari elektronik ileti almak istediğinizi belirttiğinizde işlenen kişisel verileriniz

 

www.hecha.com.tr adresi üzerinde üyelik oluşturmanız sırasında Hecha ürünlerine ve Şirket faaliyetlerine yönelik bilgi almak için e-bülten onayı vermeniz veya öncesinde/sonrasında e-bültene kayıt olduğunuzda, tarafınıza e-bültenlerin ulaştırılması için e-posta adresinizin e-posta listesine konulması yoluyla kısmen otomatik yöntemlerle, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, bu yöndeki açık rızanınza dayanılarak işlenecektir. Ticari elektronik ileti almak istemiyorsanız, üyelik oluşturma esnasında lütfen bu seçeneği işaretlemeyiniz. Daha önceden üyelik oluşturma esnasında e-bülten almak istediğinizi bize bildirmişseniz, size gönderilen bültenlerden herhangi birinde bulunan “SMS iptal” ve “E-posta iptal” seçeneklerini kullanarak her zaman e-bülten listesinden ayrılabilirsiniz. E-bülten listesinden ayrılma talebinizin işlenmesinden itibaren aşağıda belirtilen verileriniz bu amaçla işlenmeyecektir.

 

İletişim

 

Telefon no, e-posta adresi

 

 1. Kişisel Verileri Elde Etme Biçimi

 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, yeni üyelik oluşturma işlemleriniz sırasında www.hecha.com.tr  adresindeki üyelik formuna ve sipariş oluştururken ilgili formlara yaptığınız veri girişleri ile; ayrıca www.hecha.com.tr adresindeki sayfaları ziyaret ettiğiniz sırada sayfa ile olan etkileşimlerinizin kaydedilmesi yoluyla tamamen ve/veya kısmen otomatik yöntemlerle elde edilir.

 

 1. İşleme Amaçları ve Hukuki Dayanak

 

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından işlendikleri amaç için gerekli olan makul süreler ve/veya kanuni yükümlülükler çerçevesinde belirlenen süreler ve herhalde işleme ve saklama amacı açısından geçerli kanuni zamanaşımı süreleri kadar saklanarak işlenecektir.

Yukarıda 1/a ve 1/b’de belirtilen kişisel verileriniz;

 

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Ürün satışı sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Ürün satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Ürün teslimat süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi
 • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Talep / şikayetlerin takibi
 • Ürün pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 

amaçlarıyla işlenmektedir.

 

Kişisel verileriniz yukarıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki dayanaklarıyla işlenmektedir.

 

 

 1. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarımı

 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olanla sınırlı olarak tedarikçilere ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenmesine Dair Haklarınız

 

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.  maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre ve İlgili Kişi Başvuru Formu nu kullanarak Şirket’e iletebilirsiniz.

 

 

HECHA MADENİ MUTFAK EŞYALARI VE GEREÇLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

 1. Başvuru Yöntemi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, ilgili kişi olarak Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklarınıza dair taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, bu form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle bize başvurarak Hecha Madeni Mutfak Eşyaları ve Gereçleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne (“Şirket”) iletebilirsiniz.

  BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURU YAPILACAK ADRES BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ
Yazılı Başvuru Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla  

 

T.O.S.B. – 13. Cadde 31. Yol 41490 Çayırova / Kocaeli

Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizi kullanarak  

 

hecha@hs.03.kep.tr

E-posta’nın konu kısmına  “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle  

 

info@hecha.com.tr

 

 

 

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Sistemimizde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru Mobil imza/e-imza içerecek biçimde Şirketimizin sisteminde bulunmayan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle  

 

info@hecha.com.tr

 

 

 

 

 

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

 

 

 1. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve ilgili kişi olarak kimliğinizi doğrulayabilmemiz için lütfen aşağıdaki alanları doldurunuz.

Ad-Soyad :  
T.C. Kimlik Numarası / Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası :  
Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi / İş Yeri Adresi :  
Cep Telefonu :  
Telefon Numarası :  
Faks Numarası :  
E-posta Adresi :  

 

 1. Şirketimiz ile İlişkiniz
 

 

Lütfen yandaki seçeneklerden birini işaretleyin veya “Diğer” seçeneğinde belirtin.

 

 

●      Çalışan Adayı

 

 

●        Hissedar / Ortak

 

 

●      Çalışan

 

 

●        Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı

 

 

●      Eski Çalışan

 

 

●        Ürün veya Hizmet Alan Kişi

 

 

●     Stajyer

 

 

●      Sınav adayı

 

 

●     Tedarikçi Çalışanı

 

 

● Veli / Vasi / Temsilci

●      Tedarikçi Yetkilisi ●        Ziyaretçi
●      Habere konu kişi ●        Denek
●      Diğer (lütfen belirtiniz)

 

 1. Talep Konusu
Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica ederiz. Başvuru konusuna ilişkin bilgi ve belgeler başvurunuza eklenmelidir.
 

 

 1. Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemi

Yanıtın 2. bölümde belirttiğim posta adresime gönderilmesini istiyorum.

 

Yanıtın 2. bölümde belirttiğim elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.

 

Yanıtın 2. bölümde belirttiğim faks numarama gönderilmesini istiyorum.

 

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirket’e yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Şirket’in başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve talebimin karşılanmasında yapılacak işlemlerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatılmış olduğumu beyan ve kabul ederim.

 

 1. Başvuruda Bulunan İlgili Kişi
Adı-Soyadı  
Başvuru Tarihi  
İmza