Çerez Politikası Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla Hecha Madeni Mutfak Eşyaları ve Gereçleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından, Şirkete ait www.hecha.com.tr internet sitesini (“internet sitesi”) ziyaretiniz sırasında internet sitesi üzerinden otomatik olarak işlenecek kişisel verileriniz hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun bir biçimde ilgili kişi sıfatıyla sizleri bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır. Ayrıca işbu metinde internet sitesinde hangi amaçlarla hangi tür çerezlerin kullanıldığı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğiniz bilgileri sizlere sunulmuştur.

 

İnternet sitesi ve uygulamadaki çerezler yoluyla işlenen kişisel verileriniz internet sitemizden ve uygulamadan en verimli şekilde faydalanabilmeniz, kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek ve pazarlama analiz faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Kanunun 5’inci maddesinin 2. fıkrasının f bendinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. İşlenen kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde ilgili çerezin hizmetlerini sunan taraflarla paylaşılmaktadır. İşleme ve aktarıma ilişkin detaylı bilgilendirme aşağıdaki listede sunulmuştur.

 

Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

 

Çerezler, internet sitesi ve uygulamayı ziyaret ettiniz sırasında tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

 

Kullanılan Çerezler Nelerdir?

 

İnternet sitesinde Google Analytics çerezleri kullanılmaktadır.

 

Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

 

 

ÇEREZ

İSİM

AÇIKLAMA, SÜRE ve TERCİHLER

Google Analytics

_ga, _gid, _gat

Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde Sitenin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar.

 

Sitemiz, Google Analytics çerezleri kullanmaktadır. Söz konusu çerezler ile toplanan veriler sadece internet sitesi kullanımına ait istatistiksel anonim veri olup, ABD’de bulunan Google sunucularına aktarılmakta ve söz konusu veriler Google’ın veri koruma ilkeleri ile uyumlu olarak muhafaza edilmektedir. Google’ın analitik veri işleme faaliyetleri ve kişisel verilerin korunması konusundaki ilkeler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

 

Maksimum Tutulan Süre: 720 Gün

Kullanılan Süre: 180 Gün

 

Çerezlerin Kontrolü: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

 

 

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

 

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirebilirsiniz.

 

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

 

Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi) Olarak Haklarınız

 

Kanun kapsamında ilgili kişi olarak, Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki haklarınıza dair taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak ve nu kullanarak Şirket’e iletebilirsiniz.

 

 

HECHA MADENİ MUTFAK EŞYALARI VE GEREÇLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

  1. Başvuru Yöntemi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, ilgili kişi olarak Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklarınıza dair taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, bu form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle bize başvurarak Hecha Madeni Mutfak Eşyaları ve Gereçleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne (“Şirket”) iletebilirsiniz.

  BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURU YAPILACAK ADRES BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ
Yazılı Başvuru Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla  

 

T.O.S.B. – 13. Cadde 31. Yol 41490 Çayırova / Kocaeli

Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizi kullanarak  

 

hecha@hs.03.kep.tr

E-posta’nın konu kısmına  “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle  

 

info@hecha.com.tr

 

 

 

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Sistemimizde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru Mobil imza/e-imza içerecek biçimde Şirketimizin sisteminde bulunmayan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle  

 

info@hecha.com.tr

 

 

 

 

 

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

 

 

  1. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve ilgili kişi olarak kimliğinizi doğrulayabilmemiz için lütfen aşağıdaki alanları doldurunuz.

Ad-Soyad :  
T.C. Kimlik Numarası / Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası :  
Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi / İş Yeri Adresi :  
Cep Telefonu :  
Telefon Numarası :  
Faks Numarası :  
E-posta Adresi :  

 

  1. Şirketimiz ile İlişkiniz
 

 

Lütfen yandaki seçeneklerden birini işaretleyin veya “Diğer” seçeneğinde belirtin.

 

 

●      Çalışan Adayı

 

 

●        Hissedar / Ortak

 

 

●      Çalışan

 

 

●        Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı

 

 

●      Eski Çalışan

 

 

●        Ürün veya Hizmet Alan Kişi

 

 

●     Stajyer

 

 

●      Sınav adayı

 

 

●     Tedarikçi Çalışanı

 

 

● Veli / Vasi / Temsilci

●      Tedarikçi Yetkilisi ●        Ziyaretçi
●      Habere konu kişi ●        Denek
●      Diğer (lütfen belirtiniz)

 

  1. Talep Konusu
Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica ederiz. Başvuru konusuna ilişkin bilgi ve belgeler başvurunuza eklenmelidir.
 

 

  1. Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemi

Yanıtın 2. bölümde belirttiğim posta adresime gönderilmesini istiyorum.

 

Yanıtın 2. bölümde belirttiğim elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.

 

Yanıtın 2. bölümde belirttiğim faks numarama gönderilmesini istiyorum.

 

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirket’e yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Şirket’in başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve talebimin karşılanmasında yapılacak işlemlerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatılmış olduğumu beyan ve kabul ederim.

 

  1. Başvuruda Bulunan İlgili Kişi
Adı-Soyadı  
Başvuru Tarihi  
İmza