E-Bülten Aydınlatma Metni

E-BÜLTEN KAYIT BÖLÜMÜNDEN BİZE İLETTİĞİNİZ KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Hecha Madeni Mutfak Eşyaları ve Gereçleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından hazırlanmıştır.

 

Hecha tarafından, hecha.com.tr adresindeki websitesi üzerinde “Fırsatlar İçin Abone Ol” bölümünde ve hecha.com.tr geribildirim mekanizmasında bulunan formu doldurarak bize ilettiğiniz iletişim kategorisindeki kişisel verileriniz, talebiniz doğrultusunda size Hecha’nın ürünleri ve etkinliklerine ilişkin bilgilendirici e-bülten gönderilmesi amacıyla, bilgilerinizin e-bülten alıcıları listesine eklenmesi suretiyle bu konudaki açık rızanıza istinaden tamamen veya kısmen otomatik yollarla saklanacak ve işlenecektir.

E-bülten sistemimizden size gönderilen e-bülten metni içerisinde bulunan “e-bülten almak istemiyorum” seçeneğini tıklayarak her zaman çıkabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesine dair Kanun’un 11. maddesinde ilgili kişi olarak size tanınan haklara ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre ve  nu kullanarak Hecha’ya iletebilirsiniz.

 

 

HECHA MADENİ MUTFAK EŞYALARI VE GEREÇLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

  1. Başvuru Yöntemi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, ilgili kişi olarak Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklarınıza dair taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, bu form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle bize başvurarak Hecha Madeni Mutfak Eşyaları ve Gereçleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne (“Şirket”) iletebilirsiniz.

  BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURU YAPILACAK ADRES BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ
Yazılı Başvuru Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla  

 

T.O.S.B. – 13. Cadde 31. Yol 41490 Çayırova / Kocaeli

Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizi kullanarak  

 

hecha@hs.03.kep.tr

E-posta’nın konu kısmına  “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle  

 

info@hecha.com.tr

 

 

 

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Sistemimizde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru Mobil imza/e-imza içerecek biçimde Şirketimizin sisteminde bulunmayan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle  

 

info@hecha.com.tr

 

 

 

 

 

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

 

 

  1. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve ilgili kişi olarak kimliğinizi doğrulayabilmemiz için lütfen aşağıdaki alanları doldurunuz.

Ad-Soyad :  
T.C. Kimlik Numarası / Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası :  
Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi / İş Yeri Adresi :  
Cep Telefonu :  
Telefon Numarası :  
Faks Numarası :  
E-posta Adresi :  

 

  1. Şirketimiz ile İlişkiniz
 

 

Lütfen yandaki seçeneklerden birini işaretleyin veya “Diğer” seçeneğinde belirtin.

 

 

●      Çalışan Adayı

 

 

●        Hissedar / Ortak

 

 

●      Çalışan

 

 

●        Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı

 

 

●      Eski Çalışan

 

 

●        Ürün veya Hizmet Alan Kişi

 

 

●     Stajyer

 

 

●      Sınav adayı

 

 

●     Tedarikçi Çalışanı

 

 

● Veli / Vasi / Temsilci

●      Tedarikçi Yetkilisi ●        Ziyaretçi
●      Habere konu kişi ●        Denek
●      Diğer (lütfen belirtiniz)

 

  1. Talep Konusu
Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica ederiz. Başvuru konusuna ilişkin bilgi ve belgeler başvurunuza eklenmelidir.
 

 

  1. Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemi

Yanıtın 2. bölümde belirttiğim posta adresime gönderilmesini istiyorum.

 

Yanıtın 2. bölümde belirttiğim elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.

 

Yanıtın 2. bölümde belirttiğim faks numarama gönderilmesini istiyorum.

 

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirket’e yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Şirket’in başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve talebimin karşılanmasında yapılacak işlemlerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatılmış olduğumu beyan ve kabul ederim.

 

  1. Başvuruda Bulunan İlgili Kişi
Adı-Soyadı  
Başvuru Tarihi  
İmza